انیمیشن دیدنی در مورد جوانی که افسار اسب امام علی علیه السلام را دزدید.