در کنار صحنه های دلخراش و ناراحت کننده هر جنگی بعضی زمان ها اتفاقات خنده داری هم میافته ... یک شهروند اوکراینی با چماغ پرید وسط گزارش پخش زنده شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی از کیف