روز گذشته (۱۴۰۰/۱۱/۲۸) پیکر گلگون کفن تیمسار جانباز ارتش، جاوید‌میرجمهری با ادای تشریفات و احترامات نظامی در خاک وطن آرام گرفت.