ادعای بارنئا درباره برنامه هسته‌ای ایران چیست؟ آیا ترورها و خرابکاری‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران بیشتر می‌شود؟دیویدبارنئا، در سال ۱۹۸۶ برای تحصیل به آمریکا می‌رود. وی پس از ترور نخست‌وزیر وقت، اسحاق رابین به عضویت موساد درآمد و پس از ١٠ سال مسئول موساد شد.