فیلم سینمایی شب‌ های روشن فیلمی‌ است به‌ کارگردانی فرزاد مؤتمن که فیلمنامه‌ آن را سعید عقیقی نوشته‌ است. فیلم‌ نامه‌ این اثر برداشتی آزاد از داستان «شب های روشن» اثر داستایوسفکی است.