آموزش یک غذای کافی شاپی توسط امید صالحی در بخش آشپزی برنامه عصر خانواده شبکه دو سیما.