استاد حاج منصور ارضی که به منظور قرائت دعای کمیل در هیئت فدائیان حسین(ع) به اصفهان سفر کرده است، عصر امروز به دیدار دو تن از علمای تراز اول استان اصفهان، آیت الله ناصری و آیت الله مستجابی رفت و با ایشان به گفتگو پرداخت.