گفتاری از: استاد مهدی شجاعی؛ غمخوار یعنی من چیکار می‌تونم بکنم تا موانع ظهور امامم زودتر برطرف شه؟