کلیپ طنز استندآپ کمدی مجید افشاری در مورد استعدادیابی در برنامه شما و آی فیلم.