یک تعمیرکار حرفه‌ای، توانست یک ساعت زیرخاکی و کهنه را مانند روز اول آن مرمت و تعمیر کند