آموزش تهیه یک غذای عربی فلسطینی توسط سیده محدثه حسینی کیا در بخش آشپزی برنامه عصرخانواده شبکه دو سیما.