حجت الاسلام سید حسین مومنی: با تجارت حرام قلبشان پر از حرام شده بعد حرف حق را نمی فهمند