شهید کاظمی تو این مکالمه میگه خداوند خرمشهر رو آزاد کرد قبل از اونکه امام خمینی این حرف حکیمانه رو بزنه حاج قاسم سلیمانی هم می‌گفت احمد فاتح واقعی خرمشهر بود، اما هیچ وقت از نقش خودش در این پیروزی چیزی نمی‌گفت