پنیر کبابی مثل گوشت پروتئین داره و جایگزین خیلی خوبیه برای اوناییکه طعم گوشت و دوست ندارند تجربه استفاده از پنیر کبابی برای من خیلی تجربه جذاب و خوشمزه ای بود که دلم می خواد تو خیلی غذاها ازش استفاده کنم.