آموزش پخت سالاد رژیمی در بخش آشپزی برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما.