حالا که هی میگن وام ازدواج رو زیاد کردیم و فلان و بهمان؛ بیایید باهم تراژدی وام ازدواج رو دوره کنیم! خب خودتون بگید کجای کار میلنگه؟