ارسلان قاسمی در خندوانه رامبد جوان حضور یافت و خاطره تفنگ بازی خود سر صحنه فیلمبرداری را بیان کرد.