هندوها این مرد مسلمان را وسط خیابان وادار کردند بر روی زمین تف کند و همان را بلیسد و بعد زنده باد خدای رام را فریاد بزند. سال‌ هاست این جنایات رخ می‌ دهد و فیلم برداری و وایرال می‌شود اما جماعتی هنوز تخیلات بالیوودی از همزیستی ادیان و سکولاریسم در هند دارند.