این آسونترین و خوشمزه ترین باقلوای خونگی که میشه درست کرد میشه. خمیر اماده باقلوا رو سوپر مارکتا دارن.