طرز تهیه ترشی نازخاتون توسط خانم شیوا پیرمحمدزاده در بخش آشپزی برنامه عصر خانواده شبکه دو سیما.