طرز تهیه سوپ پیاز فرانسوی در بخش آشپزی برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما.