نحوه طبخ حلیم شیرازی با گوشت و مخلفات خیلی مقوی و خوشمزه