مستی هر نگاه تو، به ز شراب و جام می، کی به سرم برون شود، یک نفس آرزوی تو؛ کلیپ کوتاه برای استوری با صدای همایون شجریان