این کلیپ فوق العاده شهرانبار که یکی از هفت شهر تیسفون بوده را نشان میدهد و که طاق کسری در آن قرار دارد. این هفت شهر به حدی رویایی بوده که در ادبیات عرفانی هفت شهر عشق از آن اقتباس شده است معماری طلایی ایرانی در این انیمیشن کاملا مشهود است و شهرهایی چون شیراز و اصفهان و یزد نیز شبیه همین معماری را دارا میباشند. هفت شهر تیسفون در دوران باستان زیبا ترین شهر جهان بوده بطوری که رومیانی که از این شهر بازدید کردند این شهر را ساخته دست پریان دانستند.