فیلم کمدی «زمانی برای مردن با خنده نیست» دو جاسوس MI6 یعنی دو صفر 7 و دو صفر 6 را نشان می‌ دهد که درباره در اولویت اصلی قرار گرفتن چین بحث می‌ کنند. «ریچارد مور» به دلیل ارائه تبلیغ رایگان غیر منتظره سازمانش توسط چین تشکر کرد و لینک سخنانش مربوط به در اولویت قرارگرفتن چین به عنوان شماره یک هدف MI6 را گذاشت.