قسمتی دیگر از ترفند های کاربری های لباس ها این بار برویم برای یک آموزش خیاطی جالب که از پیراهن مردان یک شومیز دخترانه درست می کند.