برنامه های ویژه ایام عید ایرج طهماسب از ماندگارهای سیمای ایران است ویدئویی کوتاه برای استوری شاد کودکانه از یک همخوانی همه عروسک ها