با این ترفند ویدئویی روسری بلند یا شال را با یک حلقه خیلی شیک و زیبا ببندید