به دعای مادرونه تو محتاجم، به توسل در خونه تو محتاجم، دلم قرص و پشتم گرمه، مادری مثل تو دارم، رسیدی تو به دادم هر وقت گره افتاده بکارم؛ کلیپی زیبا برای فاطمیه با نوای امیر کرمانشاهی