گوشه چادر مادرم رو که بگیرم، گم نمی شم حتی وسط شلوغی زمونه می رم، آخه یکی هست که هوامو داره؛ کلیپ کوتاه مداحی محمد حسین پویانفر برای ایام فاطمیه