یکمی حرف بزن علی نمیره، حرف رفتن نزدن علی می میره؛ ویدئوی زیبا کوتاه با مداحی آقا مهدی رسولی برای استوری اینستاگرام