چی میشه مادرم باشی، یه سایه روی سرم باشی، چی میشه به یادم توی حرم باشی؛ کلیپ کوتاه با نوای سید مجید بنی فاطمه