من فاطمی ام من مادریم من حیدریم؛ من قطره ی خون مظلومم فریاد گلوی محرومم؛ من سرباز ولایت هستم من از نسل شهادت هستم ... سینه زنی زمینه ایام فاطمیه سال 1400 با نوای مهدی رسولی هیئت ثارالله زنجان.