نجوای فاطمی پرستار ام‌ابیها؛ با نوای عباس حیدرزاده در مسجد مقدس جمکران.