همراه با خاکستر پروانه ی خویش؛ شمع شبستان را کفن کرده است خانه؛ دارد سیاهی می زند جبریل در عرش؛ رخت عزاداری به تن کرده است خانه ... مرثیه سرایی فاطمیه سال 1400 با نوای حاج منصور ارضی در حسینیه صنف لباس فروشان تهران.