چای ماسالا یک نوشیدنی سنتی و بسیار مفید و طبع گرم است