کباب انواع مختلفی دارد در این ویدئوی نوع ترکی بنام تپسی را آموزش می دهد