روضه سوزناک برای شهادت حضرت زهرا علیها السلام با نوای حاج حیدر خمسه.