توی آسمون چشمات مادر. دل من می خواد کبوتر باشه. بهترین حس تو دنیا اینه. رو سرم سایه ی مادر باشه. تو قنوتای نمازت. اون نمازای نشسته. برا نوکرا دعا کن... سینه زنی زمینه با نوای فاطمیه با نوای سیدمجید بنی فاطمه.