به مناسب سالروز شهادت شهید منصور ستاری امیر نیروی هوایی ارتش این موشن که خلاصه ای اندک از خدمات این شهید بزرگوار است