زینبت از این زمونه سیره؛ دلش به موجِ غمت اسیره؛ برا عیادت هرکی اومده؛ بهم با طعنه گفته میمیره؛ کشته زینبُ صورت زردت؛ چیکار کنم با دستای سردت... سینه زنی زمینه شهادت حضرت زهرا علیها السلام با نوای مجید رضانژاد در هیئت روضه الشهدا.