پاشو برای دلخوشیمم شده یه کم قدم بزن، جون می دم آخر از غمت اینجوری، عجل از روی لبت دوری، زوده برای زینبت؛ کلیپ کوتاه مداحی برای وضعیت واتساپ با نوای جواد مقدم