ای مادر همه هستم، ای مادر از همه خستم؛ کلیپ کوتاه با نوای محمد حسین پویانفر برای وضعیت واتساپ