مبارزان و آزادی‌خواهان زیادی در طی یک قرن گذشته علیه زیادی‌خواهی ایالات متحده آمریکا مبارزه کرده‌اند که در نهایت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت‌های مختلف آمریکا ترور شده‌اند. آنها را می‌شناسید؟