سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان در دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و همرزمانش: از دولتمردان عراقی می‌خواهیم موضع خود را درباره آمریکا مشخص کنند. آمریکا سالها خانه‌ها را در عراق خراب کرد، قتل و غارت کرد، داعش را پدید آورد. در مقابل شهیدان سلیمانی و المهندس با تروریست ها وارد جنگ شدند. عراق را بارها نجات دادند. آیا نباید تفاوتی میان آمریکا و ایران باشد؟