به موقع تشییع جنازه ام، به پیراهن مشکیم می نازم، تو خونه قبرم یا حسین، یه ضریح شش گوش می سازم، خاکم نکنید بذارید اربابم برسه، اونی که واسم همه کسه؛ مداحی کوتاه حسن عطایی