کلیپی از دورهمی مهران مدیری برای اینکه حال خودمون را خوب کنیم