سکانسی جنجالی از مستند ۷۲ ساعت اوج است که در روزهای گذشته حسابی خبرساز شده است.در بخشی از مستند ۷۲ ساعت که به سه روز پایانی زندگی شهید حاج قاسم سلیمانی می پردازد، همرزمان این فرمانده شهید می گویند او از اختلافات داخلی میان گروه های شیعی عراق گلایه داشته و به دوستانش از این گفته بوده که از این رفتارها خسته شده و حتی یک بار در جلسه ای رسمی این نظرش را شخصا به این افراد منتقل کرده بوده است.