کلیپی با صدای حاج قاسم سلیمانی و صحنه های قهرمانی مدال آوران ایرانی