نماهنگ انقلابی آرامش قبل از طوفان ویژه سالگرد شهادت سردار سلیمانی.